Методична робота

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.
Зміст методичної роботи в нашому закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого - педагогічної літератури.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.
Педагогічний колектив нашого закладу постійно знаходиться у пошуках інноваційних педагогічних технологій. Підвищенню рівня фахової майстерності педагогів, удосконаленню освітньо – педагогічного процесу та активізації роботи з дітьми сприяють проведені різні форми методичної роботи:
  • педагогічні ради;
  • семінари – практикуми;
  • консультації;
  • проблемно – аналітичні бесіди;
  • педагогічні вітальні;
  • обговорення новинок психолого – педагогічних наук та періодичних видань;
  • ділові педагогічні ігри;
  • відкриті покази різних видів діяльності з послідуючим педаналізом.

Осередком здійснення навчально – виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово – методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам. Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівника. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.


У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до огляду-конкурсу». Створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи. Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процессу, для підвищення власної педагогічної майстерності.
Як результат системної методичної роботи з кожним педагогічним працівником закладу прослідковується їх професійний ріст. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно- динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що більшість вихователів дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань. В нашому дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально - виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими " чомусиками " і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.