Фінансово – господарська діяльність ДНЗ в 2017 – 2018 н.р.

Фінансово – господарська діяльність ДНЗ в 2017 – 2018 н.р. В 2017 - 2018 році працівниками та батьками закладу були проведені ремонтні роботи та зміцнено матеріально – технічну базу установи. В ясельній групі зроблено косметичний ремонт групи та на майданчику, придбано дитячі рушники, іграшки. На це було використано благодійні кошти батьків в сумі 3550грн. Також замінено шість вікон , 4 вікна за рахунок відділу освіти (витрачено 20 тис. грн..) та 2 вікна за рахунок спонсорської допомоги Яготинського маслозаводу в сумі 10 тис. грн.. В молодшій групі замінено двоє вікон, сантехніку в туалетній кімнаті. зроблено косметичний ремонт на майданчику, придбано пилосос. Використано благодійних коштів батьків – 16000грн. В середній групі №2 замінено вікно в групі, зроблено косметичний ремонт в групі та на майданчику, придбано посуд. Використано благодійних коштів батьків – 8000 грн.. В середній групі №1 зроблено косметичний ремонт в групі та на майданчику, придбано посуд. Використано благодійних коштів батьків – 1365 грн. В старшій групі №1 поклеєно групову кімнату , придбано посуд. Використано благодійних коштів батьків – 2300 грн. та благодійні кошти ПП Яценко О.П.- 1000грн. В старшій групі №2 зроблено косметичний ремонт в групі та на майданчику. Використано благодійних коштів батьків -1300 грн. За рахунок спонсорської допомоги батьків в сумі 8500 грн. було відремонтовано овочесховище та зроблено косметичне фарбування майданчиків на суму 2000 грн. (благодійна допомога батьків). За рахунок місцевого бюджету було проведено ремонт покрівлі ДНЗ на суму 299 тис. грн. , зроблено відмостку навколо овочесховища та заасфальтовано під’їзд до ДНЗ в сумі 50 тис.грн.

Звіт роботи керівника ДНЗ №5 «Берізка» за 2016-2017 н.р.

Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі №5 «Берізка (далі ДНЗ) здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,вимог Державної програми «Я у Світі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Матеріальна база відповідає нормам і положенням.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 6 вихователів, 1 музичний керівник. Усього 9 педагогів.

ДНЗ №5 «Берізка» є опорним закладом в області по безпеці життєдіяльності.

Педагогічний колектив ДНЗ №5 «Берізка» у зв’язку із впровадженням нового Державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) сформував свої власні перспективні завдання розвитку.

У закладі функціонує 6 вікових груп:

1 група раннього віку – із 1 року до 3 років;

1 група молодша - 3 рік життя;

2 групи середні - 4 рік життя;

2 групи старші - 5 рік життя

З метою вирішення основних завдань проведено 100% із запланованих заходів. Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів.

У ході виконання річного плану на 2016-2017 навчальний рік колектив закладу працював над проблемою формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільної роботи з батьками.

ДНЗ №5 «Берізка» багато років працює над проблемою безпеки життєдіяльності. Кожна група має обладнані куточки по безпеці. А садок взагалі є опорним базовим пунктом в Київській області по безпеці життєдіяльності. Матеріал з даної проблеми був систематизований вихователем – методистом Заморокою Н.М. та завідуючою ДНЗ Рибинською О.В. та надрукований в періодичних виданнях «Вихователь – методист» та журналі «Безпека життєдіяльності».

Важливою складовою навчально – виховного закладу освіти є організація роботи з батьками. Адже сімя – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат. Приємно коли існує тісна співпраця між педагогами та батьками, тоді легше розв’язувати різні проблемні ситуації, які виникають в ході виховання та навчання дошкільників.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально – виховного процесу, отримували інформацію про нормативно – правове підгрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацювали протягом навчального року педагоги.

Два рази на рік вихователями та вихователем – методистом проводиться діагностика рівня знань дітей по всіх вікових групах. Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2016-2017р. проводилася відповідно програми «Дитина». Аналіз показав, що навчально – виховна робота ведеться на належному рівні. В ході перевірки було виявлено такі результати:

Ясельна група – високий -26% середній – 55% низький -19%

Молодша група - високий -63% середній – 33% низький – 4%

Середня група №1 - високий – 65% середній – 28% низький -7%

Середня група №2 - високий – 50% середній – 40% низький -10%

Старша група №1 - високий – 60% середній – 40% низький – 0%

Старша група №2 - високий – 50% середній – 40% низький -10%

З метою своєчасного виявлення обдарованості, розвитку природних задатків дитини, загальних і спеціальних здібностей, активізації творчості працювали гуртки розвиваючого навчання: «Школа шляхетності», «Безпека життєдіяльності дітей», «Ерудит» з ейдетики, «Каштанчик», «Пап’ємаше», «Ляльковий».

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоровя – зберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо – пофілактична робота з корекційно – педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконання оздоровчих заходів, призначень лікаря підтримують інтерес до власного здоров’я.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сімї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів ( загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання кислородних коктейлів, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчить про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 65% до 80%. Тренуючий ефект відповідає нормі в усіх вікових групах 139-157уд/хв.

Велика увага у роботі приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей середніх та старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно – вольову), так і спеціальну готовність ( включати засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами контрольних занять по різних розділах програм, тестів по виявленню індивідуального рівня фізичної підготовленості до навчання в школі.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

ДНЗ має достатню матеріально – технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, проте постійно працює над її поповненням, залучаючи при цьому благодійні кошти батьків та спонсорів, допомогу відділу освіти Яготинської РДА. Також в закладі ведеться робота над покращенням дизайну групових та підсобних приміщень, території.

В літку 2017 року були проведені в ДНЗ ремонтні роботи груп та підсобних приміщень ДНЗ, зокрема:

Ясельна група – заміна двох вікон в групі, косметичний ремонт в групі, ремонт павільйону на майданчику. На це було використано благодійні кошти батьків – 13500 гр. та депутата Міщенко С.Г. – 8000 гр.

Молодша група №1 – косметичний ремонт в групі та на майданчику, ремонт каналізаційної системи. Використано благодійних коштів батьків – 1200грн.

Молодша група №2 - заміна трьох вікон в групі, косметичний ремонт в групі та майданчику, придбання рушників, посуду. Використано благодійних коштів батьків – 17 тис. грн..

Середня група - заміна вікна в роздягальній кімнаті, заміна трьох дверей в групі, косметичний ремонт в групі та на майданчику. Використано благодійних коштів батьків – 6 тис.грн.

Старша група №1 – косметичний ремонт в групі та на майданчику, ремонт каналізаційної системи, придбання посуду. Використано благодійних коштів батьків – 2600 грн

Старша група №2 - косметичний ремонт в групі та на майданчику, придбання посуду. Використано благодійних коштів батьків - 3200

Музичний зал – заміна шпалер, заміна всіх вікон, фарбування. Використано 26 тис.грн.

Заміна вікон на харчоблоці – 10 тис.грн. – відділ освіти

Косметичний ремонт майданчиків – 2тис. грн..

Всього використано - 81.500 тис. грн..

Благодійні – 8000тис.грн.

Аналіз роботи вихователів та діяльність дітей свідчать про те, що більшість вихователів дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.

В нашому дошкільному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально – виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими «чомусиками» і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.

Розвиток закладу освіти можливий тільки при умові впровадження іноваційних педагогічних технологій та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний навчальний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої творчі здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.